Hímzek

Dimensions készletet nem régen vettem, igaz mostanában minden egyebet csináltam csak a x-szemes hímzéseim hanyagoltam. Jó  érzés visszatérni a hímzéshez, hatalmas lendület fogott el a készítés közben. Talán a felénél ha tartok de kimondott melegség tölti el a lelkem ahogy a kezembe veszem :) Talán egyéb dolgokat is befejezek majd. Sok elkezdett, befejezetlen kézimunkám van. Nem csak hímzés.

Most még egy paca a végére három angyalka néz majd ránk.
Angyalkákról,  egy gyermek vers jutott az eszembe.

Szeresd a gyermeket!
Szeresd a gyermeket! A sivatag hegyen,
Hol villámok között vala az Úr jelen,
E legszentebb parancs nincs kőtáblára írva -
Mosolygó kedviben, pirosló hajnalon
Aranybetűkkel ezt az örök Irgalom
Az emberszívbe írta.
Szeresd a gyermeket! Még néki szárnya van,
A csillagok közé ő még el-elsuhan,
S kitárja vidoran a mennyek ajtaját:
Hiába könyveid, hiába lángeszed,
Az Isten titkait ki nem kémlelheted,
Csak gyermeklelken át.
Szeresd a gyermeket! A lét napfénye ő,
Estellik, hogyha megy, hajnallik, hogyha jő,
Csöpp lábai nyomán az öröm kertje zsendül,
Bimbónyi kis keze áldással van tele,
S melyik szeráf-zene érhetne föl vele,
Ha víg kacaja zendül?
Szeresd a gyermeket! Hisz oly hálás szegény,
Egyszerre könny, mosoly ragyog csillagszemén,
Ártatlan kis szívét az öröm megteli,
S köszönetét, akár az esti fuvalom,
Mely félve játszadoz a harmatos gallyon,
Oly halkan rebegi.
Szeresd a gyermeket, öleld szívedre őt,
Ringasd el lágyan a szegény kis szenvedőt,
Lehunyt pilláinak töröld le könnyeit:
S míg te a gyermekek könnyét törölgeted,
Egy láthatatlan kéz a csillagok felett
Letörli vétkeid!
Móra Ferenc

Megjegyzések